Utdanningsutvalget 11. desember

Av Astri Kamsvåg

16. januar 2019 10:21

Utdanningsutvalget 11. desember

Sakspapirene og protokollen fra møtet i Utdanningsutvalget 11. desember er nå klare. Blant sakene var Innføring av ekstrapoeng ved uttak til utveksling - revidert forslag, og Internasjonal studentmobilitet - innspill til Stortingsmelding.

Andre saker som var oppe var:

  • Generelle karakterbeskrivelser – høring
  • Tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet - tilbakemelding fra NOKUT
  • Kartleggingsrapport MSc-opptaket 2018 – saksfremlegg
  • Orientering ved prorektor

Har du saker du ønsker at Utdanningsutvalget skal ta opp? Kontakt gjerne et av medlemmene i utvalget

Samlesiden for utvalgsmøter, inkludert innkallingen, tilleggsinnkallingen og protokollen fra møtet desember

 

Flere interne nyheter