Utvidet lederforum 14.01.19

Av Astri Kamsvåg

15. februar 2019 12:30

Utvidet lederforum 14.01.19

I referatet fra møtet kan du lese om NHHs språkpolitikk, Plan S og utarbeidelse av høringssvar, NHHs omdømmeprosjekt, Mottak og integrasjon av internasjonalt rekrutterte og Kartlegging og omfang av mobbing og trakassering.

Andre saker var FIBE-konferansen, Årsrapporten, Bonusordning - FT-listen og Kompetanseutvikling for teknisk/administrativt ansatte.

Les referatet

Gå til samlesiden for ledermøter

Flere interne nyheter