Tove Gjesdahl ny på HR

Av Astri Kamsvåg

21. februar 2019 08:32

Tove Gjesdahl ny på HR

Tove Gjesdahl er ansatt som seniorrådgiver ved HR-avdelingen. - Jeg synes det er spennende å jobbe med juridiske spørsmål knyttet til HR. Jeg ser også frem til å få være med og bidra med å utvikle HR-avdelingen og få være med å utvikle NHH som helhet, sier Tove.

Tove Gjesdahl

Arbeidsoppgavene er:
- lederstøtte og saksbehandling i prosesser innen det arbeidsrettslige området
- individuell og kollektiv arbeidsrett
- saksbehandle komplekse saker og innsynsbegjæringer i henhold til Offentlighetsloven.

Tove skal også være medlem av samarbeidsutvalget og lønnsforhandlingsutvalget.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med NHH som organisasjon, få kunnskap om NHH sin virksomhet som drivkraft for samfunns- og næringsutvikling og få kunnskap om NHH som internasjonal handelshøyskole. De menneskelige ressursene i en organisasjon er de viktigste for at organisasjonen skal oppnå ambisjonene og målene sine, sier Tove.

Bakgrunn  

Tove er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har arbeidet som saksbehandler i tidligere trygdeetaten og i NAV. Hun har vært ansatt ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland som avdelingsleder, der hun var del av lederteamet. I denne rollen hadde Tove ansvar for personal, fag og resultatoppfølging/-rapportering. Avdelingen besto av brukerservicesenter, vedtak (juridisk saksbehandling) og logistikk-kontor.

Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling i HR-avdelingen

FLERE INTERNE NYHETER