Styremøtet 7. februar 2019

Av Astri Kamsvåg

31. januar 2019 17:08

Styremøtet 7. februar 2019

På sakslisten står blant annet: Dimensjonering av NHHs administrasjon: Status og utfordringer, Styrets beretning til årsrapporten, Endringer i forskrift om fulltidsstudiene, Økonomirapport 2018 og Forslag til system for pedagogisk merittering.

NHH-styret
NHH-styret

Andre saker er: 
- Endringer i styret
- Endring sammensetning av LMU
- Justering av styregodtgjørelser

Noen av sakene er unntatt offentlighet, blant annet: 
- Vedlegg til lederlønnskontrakten - stillings- og resultatkrav rektor 2018-2019.
- Styrets beretning til årsrapporten

Les møtepapirene

Les mer om styret ved NHH

Flere interne nyheter