Siri Pettersen Strandenes 70 år

Av Victor D. Norman, Jan I. Haaland, Eirik Gaard Kristiansen og Øystein Thøgersen

28. februar 2019 11:24

Siri Pettersen Strandenes 70 år

Den første kvinnelige professor ved NHH, Siri Pettersen Strandenes, fyller 28. februar 70 år. Det er hyggelig, siden det gir oss en anledning til å feire henne; og det er trist, siden en nøkkelperson på viktige felt med det går ut av den faste staben.

Bilde av professor Siri P. Strandenes

Siri Pettersen Strandenes er utdannet ved NHH og har vært del av miljøet hele sitt yrkesaktive liv — først ved Senter for Anvendt Forskning (nå SNF) og siden 1988 i fast, vitenskapelig stilling ved høyskolen, hvor hun ble professor i 2002.  Som akademiker har hun vært en nøkkelperson i forskning og undervisning i skipsfarts- og transportøkonomiske emner, og hun har en lang og imponerende liste av vitenskapelige publikasjoner om numerisk modellering av skipsfartsmarkeder, avregulering av lufttransport, og anvendelse av operasjonsanalytiske metoder i skipsfart og logistikk.  Hun har vært gjesteprofessor ved flere vel anerkjente internasjonale institusjoner, som Cass Business School i London og universitetet i Antwerpen.

Hun har en like imponerende liste over fagadministrative verv: Hun har ledet NHHs masterstudium i international business og vært forskningssjef ved Senter for internasjonal økonomi og skipsfart; hun har vært instituttleder ved Institutt for samfunnsøkonomi og leder for programkomiteen for Vårkonferansen på NHH; hun har sittet i styrene for CMI og Transportøkonomisk institutt; hun har vært i redaksjonen for flere internasjonale fagtidsskrifter; hun har vært leder av Norges Forskningsråds programstyre for maritim forskning; og hun har hatt en rekke verv i den internasjonale organisasjonen av skipsfartsøkonomer (IAME).  Hun har også vært medlem av diverse ekspertutvalg både i Norge og internasjonalt, og har hatt og har verv som går langt utover det skipsfartsøkonomiske. Hun er bl.a. medlem i Regelrådet, oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet, og sitter i styret for Raftostiftelsen.

Siri er imidlertid ikke bare en seriøs og produktiv akademiker.  I likhet med sin nestor, professoren og renessansemennesket Arnljot Strømme Svendsen, har hun alltid vært like opptatt av NHHs kontakt med næringslivet og samfunnet utenfor Breiviken som av det indre liv på høyskolen og hatt interesser som spenner vidt.  Hun har en interesse og et engasjement for skipsfart som går langt ut over det faglige, hun har en imponerende liste over verv i næringslivet — fra DNB og Telenor til GIEK og Bergshav; og hun har en pasjon for musikk, litteratur og språk (unnskyld: sprog!).

Ved Siris sekstiårsdag skrev to av oss at hun i tillegg til alt dette er en venn og kollega man alltid kan stole på og som stiller opp når man trenger det. Det er hun fortsatt, og vi håper hun vil fortsette å være venn og støttespiller for NHH i mange år til.

Flere interne nyheter