Samarbeidsutvalget 12. februar 2019

Av Astri Kamsvåg

6. februar 2019 08:40

Samarbeidsutvalget 12. februar 2019

På sakslisten er: Opprettelse av egen økonomi- og egen eiendomsavdeling (forhandlingssak) og Forslag til retningslinjer for kompetanseutvikling for TA-ansatte (drøftingssak).