Pedagogisk mappe

Av Frank Mortensen

14. februar 2019 13:22

Pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe kan være nyttig når du søker akademiske stillinger, for den kommende meritteringsordningen og når du søker om opprykk. Delta på denne workshop'en og lær hvordan du kan dokumentere undervisningsferdighetene dine!

Illustrasjon undervisning og læring

På universiteter og høyskoler er det et økende fokus på å dokumentere og vise fram egne undervisningsstrategier og -ferdigheter. I fremtiden vil det være viktige å dokumentere undervisningskompetansen.

En pedagogisk mappe kan være en effektiv måte for deg å reflektere over, beskrive og dokumentere erfaring, kompetanse, filosofi osv. Mappen kan være nyttig når du søker akademiske stillinger, for den kommende meritteringsordningen  og ved søknad om opprykk.

For å hjelpe deg som vitenskapelig ansatt med å utvikle pedagogiske mapper, tilbyr NHH informasjon og hjelp i denne workshop'en. Ved gjennomført kurs, vil du ha en pedagogisk mappe som viser hvem du er som underviser.

Tidspunkt

Kurset består av fire elementer: 
Sesjon 1: 2. og 3. mai (09–15)
Sesjon 2: 13. mai (09–12)
Sessjon 3: 23. mai (09–12)

Les mer om workshop'en

Påmelding

Send en epost til frank.mortensen@nhh.no for å melde deg på.

Flere interne nyheter