Jeanette Lidal ny i FAA

Av Astri Kamsvåg

18. februar 2019 13:47

Jeanette Lidal ny i FAA

Jeanette Lidal er ansatt som seniorkonsulent ved Forskningsadministrativ avdeling. Hun skal drifte forskerutdanningen ved NHH og følge opp alle kandidater i doktorgradprogrammet.

Jeanette Lidal

- Jeg synes det er spennende at jeg kan få være med å bygge opp og definere stillingen, og jeg liker at NHH er godt i gang med en prosess for å ytterligere utbedre rutiner og kvalitetssikring som jeg nå får være med å prege, sier Jeanette.

- Det er også spennende å jobbe med forskerutdanningen da jeg tidligere har arbeidet med lavere gradsstudier. Jeg synes også det er utrolig interessant og lærerikt å bli kjent med nye mennesker og få innsyn i forskningen som pågår og politikken/strategien som ligger rundt, legger hun til.

Arbeidsoppgavene omfatter:

  • Administrativt arbeid knyttet til ph.d.-programmet fra opptak til disputas
  • Kvalitetssikring, rutineutvikling og rapportering
  • Samarbeid med institutt, veiledere og stipendiater
  • Administrativ støtte for prorektor for forskning
  • Oppdatering av nettsider, informasjonsarbeid
  • Andre administrative oppgaver rundt ph.d.-programmet og forskningsadministrasjon

Bakgrunn 

Jeanette har blant arbeidet fire år på Universitet i Bergen i ulike stillinger, de siste tre årene med profesjonsstudiet i psykologi. Før det arbeidet hun ved NSD (Norsk senter for forskningsdata) på Seksjon for intervju og datainnsamling.

Jeanette har master- og bachelorgrad i sosiologi fra Universitet i Bergen med et års utveksling til York University.

Rolf Halse jobbet med dette før Jeanette Lidal.

Ansatte ved Seksjon for forskerutdanning i Forskningsadministrativ avdeling

Flere interne nyheter