Jan Tore Klovland 70 år

Av Øystein Thøgersen, Eirik Gaard Kristiansen, Stig Tenold

1. februar 2019 08:04

Jan Tore Klovland 70 år

Syttiårsjubilanten er en usedvanlig populær og dyktig veileder og foreleser. Med formidlerglede og lun humor har han lært kull etter kull av studenter om spørsmål i forhold til penger, bank og kredittvesen. Venner og kolleger gratulerer med dagen!

Professor Jan Tore Klovland ble født i Skien 3. februar 1949. Han flyttet til Bergen på slutten av 1960-tallet for å studere ved NHH, og oppholdet fikk permanent karakter.

Jan Tore Klovland ble uteksaminert siviløkonom i 1972 og tok Høyere Avdelings Eksamen i samfunnsøkonomi i 1975. Umiddelbart etter eksamen ble han ansatt som stipendiat, og han steg raskt i gradene. Siden 1985 har han vært professor i samfunnsøkonomi, utnevnt av Kongen i statsråd.

Jan Tore Klovlands forskningsmessige hovedfelt har vært økonomisk historie, med fokus på monetære og maritime fenomener. Gjennom snart førsti år har han vært en av de viktigste norske bidragsyterne til forskningen på dette feltet. Hans mange studier av konjunkturbølger, renter, prisutvikling, pengepolitikk og skipsfrakter har bidratt til å bringe fagfeltet fremover. Arbeidene er blitt publisert i de mest prestisjetunge internasjonale tidsskrift i økonomisk historie.

Som økonomisk historiker utviser Klovland en imponerende dataglede, og han har evnen til å kombinere inngående kjennskap til norske og utenlandske kilder med moderne metoder. Gjennom nitid, årelang kildeinnsamling har han laget tidsserier for viktige monetære størrelser tilbake til 1819. Dette har vært avgjørende for at Norge i dag har en historisk monetær statistikk som er blant de ledende i verden.

Et annet viktig forskningsprosjekt har vært skipsfartens betydning for internasjonal integrasjon. Klovland har gjennom lange og grundige arkivsøk konstruert verdens største, og mest komplette, database med fraktrater fra 1800-tallet, noe som har bidratt til å styrke vår kunnskap om fremveksten av den internasjonale økonomi. Både i arbeidstiden og på fritiden tråler professoren over hundre år gamle utgaver av The Shipping and Mercantile Gazette og obskure britiske lokalaviser på jakt etter fraktnoteringer. Han er nøyaktig og nidkjær, og vet skremmende mye om 1800-tallets trelastprodukter, kornslag og kullkvaliteter.

Ved siden av sin stilling ved NHH, har Klovland i en lang periode vært engasjert som forsker og rådgiver i Norges Bank. Han har forsket på spørsmål knyttet til samtidens monetære økonomi og finansmarkeder, og blant annet publisert viktige arbeider om temaer som pengeetterspørsel, kjøpekraftsparitet og deregulering av finansmarkedene. I 2016 var han én av tre forfattere bak boken A Monetary History of Norway 1816-2016, som ble utgitt av Norges Bank i forbindelse med bankens 200 års-jubileum. Interessene på det monetære feltet har også en anvendt karakter, med velfunderte analyser og betraktninger om den løpende utviklingen i verdensøkonomien og den økonomiske politikken.

Syttiårsjubilanten er en usedvanlig populær og dyktig veileder og foreleser. Med formidlerglede og lun humor har han lært kull etter kull av siviløkonomstudenter om spørsmål i forhold til penger, bank og kredittvesen. Han verdsettes høyt både i auditoriet og over morgenkaffen.

Venner og kollegaer ved NHH gratulerer en kjær kollega og en fremragende fagmann!

Flere interne nyheter