FT-publikasjonsbonus doblet

Av Astri Kamsvåg

20. februar 2019 08:53

FT-publikasjonsbonus doblet

Fra 1. januar 2019 har NHH doblet satsen for publikasjonsbonus i tidsskriftene som står på Financial Times-listen, til 40.000 fra 20.000 kroner. - Dette er et resultat av de klare føringene i strategien 2018‐2021, sier rektor Øystein.

Bonussatsene oppjusteres fordi NHHs strategi påpeker at internasjonale rangeringer skal tillegges økt vekt.

- Publikasjoner på FT‐listen er den tyngste enkeltfaktoren NHH kan påvirke for EMBA-rangeringen, og den har også stor betydning for den totale "business school"-rangeringen. Derfor setter vi inn støtet her. Gitt vår ambisjon om å være en ledende internasjonal handelshøyskole som prioriterer topp forskning, er det spesielt viktig å klatre på FTs sin forskningsrangering, legger han til, forklarer Øystein. 

Publikasjonsbonuser_2018_DSC_4003_650.jpg

På allmøtet i desember 2018 fikk de som hadde fått publikasjonsbonus i 2018, overrakt blomster (alle var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Sigrid Grøm Bakken

Mer forskning på toppnivå

En åpenbar føring i strategien er ambisjonen om å publisere forskning i tidsskrifter som utgjør det internasjonale toppnivået. Ett av satsingsområdene i NHHs strategi 2018‐2021 er "forskning på toppnivå" med vekt på at "NHH skal øke antall forskningsgrupper som jevnlig publiserer på toppnivå innenfor tema som er sentrale for en internasjonal handelshøyskole", og at "NHH skal øke antall publikasjoner på internasjonalt toppnivå".

Økt vekt på akkrediteringer og rangeringer

En annen føring i NHHs strategi 2018-2021 er at "NHH skal øke vektleggingen av internasjonale akkrediteringer og plassering på internasjonale rankinger". Siden Financial Times (FT)-rangeringen er den klart viktigste rankingen for internasjonalt orienterte handelshøyskoler, peker dette på en ambisjon om å publisere i tidsskrifter som er på FT sin liste for å oppnå uttelling.

Dagens ordning for publikasjonsbonus i regi av NHH sentralt er godt etablert. Ordningen incentiverer både det som er definert som topp‐publikasjoner på NHHs bonusliste, og publikasjoner på FT-listen. Det er et relativt stort overlapp mellom listene, og i perioden 2013‐2018 var om lag halvparten av artiklene som mottok bonus, på begge listene.

Nye bonussatser fra 2019

Bonusene fra 1. januar 2019 er:

  • NHHs bonusliste for "topp publikasjoner": 80.000 kroner (under revisjon)
  • FT‐listen: 40.000 kroner (er doblet fra 20.000)
  • Både FT‐listen og NHHs bonusliste: 120.000 kroner (er økt fra 100.000)

NHH viderefører de øvrige bestemmelsene knyttet til bonus‐opplegget.

Kenneth Fjell, prorektor for forskning, forklarer: - Dagens liste over tidsskrifter som inngår på NHHs bonusliste for topp‐publikasjoner, gjelder ut 2019. I arbeidet med å revidere denne listen ønsker NHH å basere seg på objektive, eksternt gitte kriterier. Vi må også vurdere hvordan utfallet av de pågående prosessene knyttet til Plan S og "Open Access" skal få betydning.

Research bonuses1_ 2018_650.jpg

Research bonuses2_ 2018_650.jpg

Les mer om NHHs ordning for publikasjonsbonus

Flere interne nyheter