Færre p-plasser fra 11. mars

Av Astri Kamsvåg

13. mars 2019 15:00

Færre p-plasser fra 11. mars

Vi må belage oss på begrensede parkeringsforhold framover. Fra og med mandag 11. mars kan du ikke lenger parkere bilen din på den øvre parkeringsplassen. NHH oppfordrer alle ansatte til å bruke andre transportmidler til og fra jobb.

Øvre p-plass_650.jpg

Bilde: Den røde ringen viser den øvre parkeringsplassen.

Har du mulighet til for eksempel å bruke kollektivtransport eller sykle til jobb?

Parkeringsplassen stenger fordi den skal brukes til arbeidsbrakker og parkering for entreprenøren Hent frem til høyblokken er ferdig rehabilitert i desember 2020. På denne parkeringsplassen kommer det 36 brakker i to etasjer.

Fredag 8. mars skal brakkene som Servicesenteret skal flytte inn i, settes opp ved aulainngangen. Denne dagen blir det svært begrenset fremkommelighet for kjøretøy på forsiden av høyblokken, forbi hovedinngangen og videre mot Lehmkuhlhallen. Vær oppmerksom på dette når du beveger deg i området fredag 8. mars.

P-plasser_650.jpg

Bilde: De røde kryssene viser p-plassene innenfor bommen og umiddelbart utenfor bommen.

Nesten ingen parkering 14.-15. mars

Alle parkeringsplassene innenfor bommen pluss p-plassene umiddelbart utenfor bommen blir stengt i to arbeidsdager: torsdag 14. mars og fredag 15. mars.

Innkjøring til p-plassen stenger onsdag 13. mars om ettermiddagen og er stengt til og med lørdag 16. mars.

All parkering innenfor bommen og rett utenfor stenger fordi de 36 arbeidsbrakkene blir satt opp på den øvre parkeringsplassen disse tre dagene. Det vil da være tungtransport inn og ut alle tre dagene. Transportbilene trenger manøvreringsrom for å kunne snu inne på parkeringsområdet.

Parkeringsplassen for el-biler vil være åpen, så der kan du parkere hvis det er plass.  

NHH disponerer nå rundt 70 parkeringsplasser ved Merino, mot sjøen på sørsiden av bygget. Fordi brakkene mellomlagres her, kan vi bare bruke halvparten av parkingsplassene på Merino fra 4. til 13. mars.

Torsdag 14. og fredag 15. mars vil vi heller ikke kunne parkere på Merino fordi kjøretøyene som skal frakte brakkene fra Merino til NHH trenger plassen for å manøvrere. Vi oppfordrer alle NHH-ansatte om å benytte kollektivtransport disse to dagene.

Levering og henting av barn

Noen ansatte er imidlertid avhengig av å bruke egen bil for å levere og hente små barn i barnehage og på skole. Av hensyn til våre kollegaer som skal levere og hente barn bør vi andre benytte kollektivtransport, så langt det er mulig.  

Velger du å reise kollektivt 14. og 15. mars for å levere/hente barn, viser NHH fleksibilitet i forhold til arbeidstid disse to dagene. Snakk med nærmeste leder om dette. Ansatte med andre særskilte behov bes avklare løsning for dette med nærmeste leder.

Parkerer du på områder som er stengt for parkering, risikerer du at bilen din blir tauet vekk på egen regning og risiko.

Vi beklager ulempene dette kan få for deg, og ber forståelse for at vi må gjøre det på denne måten.

Samlesiden for rehabiliteringsprosjektet

Flere interne nyheter