Arbeidsmiljøutvalget 18.02.2019

Av Astri Kamsvåg

15. februar 2019 07:00

(oppdatert: 15. februar 2019 08:55)

Arbeidsmiljøutvalget 18.02.2019

På sakslisten: Turnover i administrasjonen på NHH, Status i rehabiliteringsprosjektet, Informasjon om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK), Sykefraværsrapport for 2018 og Rapport om uønskede hendelser (avvik, ulykker og nestenulykker).