Styremøtet 12.12.2019

Av Astri Kamsvåg

6. desember 2019 12:47

Styremøtet 12.12.2019

Sakene på styremøtet denne gangen er blant annet: Ledelsesmodell på instituttnivå - orientering om høringsprosess, Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner, Handlingsplan for kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger - Innledende diskusjonsnotat, og Budsjett 2020 (u.off).

  • Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe
  • Midlertidig forskrift om sensurfrister
  • Opptaksrammer for 2020
  • Ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør
  • Informasjonssikkerhet og personvern - status
  • Nye retningsliner for reielegeheitssaker

Les sakspapirene (pdf)

Les mer om styret ved NHH

Flere interne nyheter