Stig Losnegård ny informasjonssikkerhetsrådgiver

Av Astri Kamsvåg

6. desember 2019 08:01

Stig Losnegård ny informasjonssikkerhetsrådgiver

Stig Losnegård har nettopp tiltrådt den nyopprettede, faste stillingen som informasjonssikkerhetsrådgiver ved NHH. Han skal gi råd og veiledning om informasjonssikkerhet og bidra til å videreutvikle NHHs styringssystem for informasjonssikkerhet.

- Personopplysninger og håndtering av informasjon er i dag viktigere enn noensinne før. Du vil at de valgene du gjør eller de beslutningene som får konsekvenser for deg og dine i størst mulig grad er gjort på bakgrunn av korrekt og oppdatert informasjon, forteller Stig.

- Informasjonssikkerhet handler om at kun de som skal ha tilgang til informasjonen har det, at de har tilgang når de behøver den, og at de kan stole på informasjonen.

- Sikker behandling av informasjon og personopplysninger er ikke bare et spørsmål om å etterleve personvernregelverket. Det er også en svært viktig faktor for å inngi tillit og et godt omdømme.

- NHH utdanner morgendagens ledere og beslutningstakere. Valgene og beslutningene de skal ta er med å påvirke det samfunnet vi er en del av. På bakgrunn av dette synes jeg det er svært interessant å få mulighet til å bidra til NHH sitt fokus på informasjonssikkerhet og personvern, sier han. 

Bakgrunn

Stig har jobbet i politiet fra 2008, blant annet med informasjonssikkerhet.

Fra 2012 var han personvernrådgiver og personvernombud for politiets behandling av opplysninger på Vestlandet, og medlem i det lokale arresttilsynet. Han har også vært tilknyttet kommunikasjonsleddet i Vest politidistrikts krisestab ved kriser og større hendelser.

Tidligere har han tilbrakt 11 år i Telenor der han blant annet hadde ansvar for konsernets digitale sikkerhetssertifikat.

Stig har studert kommunikasjon, kulturvern og kulturformidling ved UiB.

Flere interne nyheter