Ny avtale om internships i Japan

Frå signeringsseremonien på den norske ambassaden, øverst fra venstre: Svein Grandum (Innovasjon Norge), Tom Knappskog (ambassaden), Per Arve Frøyen (Innovasjon Norge) Nederst fra venstre: Anette Yamamoto-Hansen (the Norwegian Chamber of Commerce in Japan), Kristin Rygg, Svend Haakon Kristensen (the Norwegian Chamber of Commerce in Japan og Laerdal Medical Japan) og Merete Ånes.
Frå signeringsseremonien på den norske ambassaden, øverst fra venstre: Svein Grandum (Innovasjon Norge), Tom Knappskog (ambassaden), Per Arve Frøyen (Innovasjon Norge) Nederst fra venstre: Anette Yamamoto-Hansen (the Norwegian Chamber of Commerce in Japan), Kristin Rygg, Svend Haakon Kristensen (the Norwegian Chamber of Commerce in Japan og Laerdal Medical Japan) og Merete Ånes.
Av Astri Kamsvåg

4. desember 2019 12:29

Ny avtale om internships i Japan

NHH har inngått ein ny samarbeidsavtale om internships for studentar med Norwegian Chamber of Commerce Japan. Avtalen inneber at seks til åtte NHH-studentar kan gjennomføre eit firevekers studiepoenggivande internship i løpet av eit år.

Avtalen gjeld i fyrste omgang for to år.

Dei siste par åra NHH hatt eit pilotprosjekt om internships i Japan og Brasil finansiert av Diku. Prosjektet er no ferdig. 

Førsteamanuensis Kristin Rygg ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon var saman med Merete Ånes ved Seksjon for internasjonale relasjonar i Tokyo førre veke i samband med avsluttinga av det Diku-støtta Intern Abroad prosjektet til NHH i Japan. 

For å sikre berekraft etter prosjektperioden er slutt og framleis kunne tilby internship i Japan for NHH-studentar som reiser dit på utveksling, har NHH og Norwegian Chamber of Commerce Japan no inngått ein samarbeidsavtale.

Japan Merete Ånes og Kristin Rygg1_650.jpg

Merete Ånes og Kristin Rygg på besøk hos Taeko Toshima (Chief Talent Officer) ved Geometry Ogilvy Japan.  

Merete Kristin studenter Japan_650.jpg

Saman med NHH-studentane Eivind Hansen og Simen Stien som er på utveksling ved Keio University i Tokyo. Før utvekslingsopphaldet gjennomførte dei internship hos Laerdal Medical i same by.

Dagens Næringsliv 22. februar 2019: NHH gir studiepoeng for arbeidserfaring i utlandet for å lokke enda flere ut

Tilbyr internship i Japan og Brasil

Fra høsten 2018 vil studenter på både bachelor og master få mulighet til å kombinere utvekslingsopphold med internasjonal arbeidserfaring.

FLEIRE INTERNE NYHEITER