Gunnar S. Eskeland 60 år

Av Jarle Møen og Guttorm Schjelderup

23. desember 2019 10:33

Gunnar S. Eskeland 60 år

Professor Gunnar S. Eskeland fyller 60 år 27. desember. Han har vært sentral i å bygge opp masterprofilen i energi, ressurs- og miljøøkonomi og har vært en nøkkelperson i NHHs forskningssatsing på dette området. Han er sjeldent kunnskapsrik og har et hode som kontinuerlig bobler over av ideer. Venner og kolleger gratulerer!

Gunnar S. Eskeland

Gunnar er professor i klima- og miljøøkonomi ved Institutt for foretaksøkonomi på NHH. Professoratet ble opprettet gjennom en gave fra Sparebanken Vest i 2008.

Gunnar er utdannet siviløkonom fra NHH og ble i 1988 rekruttert til Verdensbankens lederutdannelsesprogram. Han jobbet i Verdensbanken i 15 år og opparbeidet seg en internasjonal erfaring som spente fra økonomisk politikk i Kenya til miljøproblemer i Mexico City.

I 2001 tok Gunnar doktorgrad i samfunnsøkonomi ved NHH, og i 2003 flyttet han tilbake til Norge hvor han ble seniorforsker og forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo.

Da Gunnar kom til NHH, kastet han seg umiddelbart inn i arbeidet med å bygge opp en ny masterprofil i energi, ressurs- og miljøøkonomi. Han har også vært en nøkkelperson i NHHs forskningssatsing på dette området og har blant annet ledet NHHs deltagelse i et Forskningsrådsfinansiert senter for bærekraftig energi på NTNU fra 2011 til i år. Gjennom sine mange kronikker i dagspressen har han også etablert seg som en forskningsformidler av format.

Siden 2012 har Gunnar ledet programkomiteen for energi- og miljøøkonomikonferansen BEEER i Bergen. Han ledet også komiteen som arrangerte den store, internasjonale energiøkonomikonferansen IAEE som samlet rundt 600 deltagere på NHH i 2016.

Gunnar har et stort nettverk og tar gjerne på seg rollen som brobygger mellom næringsliv og akademia. Han er sjeldent kunnskapsrik og har et hode som kontinuerlig bobler over av ideer. Disse deler han med kjente og ukjente, men han lytter like gjerne som han snakker. Om resonnementene skulle føre han langt fra allfarvei, finner han en avvæpnende kommentar slik at diskusjoner kan avrundes like gemyttlig som de startes.

Gunnars smittende humør og sosiale vesen har gjort han til et naturlig midtpunkt i instituttets kaffekrok. Han har en unik evne til å se og inkludere alle, og han får både gjester og unge doktorgradsstudenter til å føle seg ivaretatt.

Venner og kolleger på NHH gratulerer!

Flere interne nyheter