Allmøtet 20. desember 2019

Av Astri Kamsvåg

20. desember 2019 14:11

Allmøtet 20. desember 2019

Sakene på dagsorden var informasjonssikkerhet, rehabiliteringsprosjektet, publikasjonsbonuser for 2019 og Bronsesvampen høsten 2019. Se opptak av møtet her.

Mange av de som har fått publikasjonsbonus for 2019 var ikke til stede på blomsteroverrekkelsen. Her er oversikten over alle:

Publikasjonsbonuser_2019_navneliste_650.jpg

Last ned presentasjonen (ppt)

Relaterte saker 

Bronsesvampen til Stig Tenold

Aulaen gjenoppstår i fordums prakt

Alle allmøtene i 2019

Allmøtet 7. november 2019

Dette var sakene på allmøtet: Den nye eksistenserklæringen – Sammen for bærekraftig verdiskapning: Hva ligger det i den og veien videre, Informasjon fra styremøtet i november, og NHH-studenter i internasjonale case-konkurranser: veiledning og resultater.

Allmøtet 18. september 2019

På dagsorden var: NHH eksistenserklæring, Kartlegging av mobbing og trakassering, Oppdatering om sky-muligheter på NHH og informasjon fra styremøtet i september og kommende arrangementer. Se opptak av allmøtet her eller last ned presentasjonen.

Allmøtet 18. juni 2019

På dagsorden var: The 60-year anniversary for NHH Executive: Status and prospects, The ARK working environment survey - some experiences, EdTech at NHH og Information from the June board meeting. Etterpå var det felles lunsj for alle ansatte. Se opptak fra møtet her.

Allmøtet 2. mai 2019

På dagsorden denne gangen var: Internal communication at NHH – objectives and mechanisms, Processing personal data and NSD requirements, National survey – harassment og Social events at NHH. Se opptak av møtet her.

Allmøtet 18. mars 2019

Sakene på allmøtet var: Strukturen på MØA (les rapporten her), arbeidet med NHH mission statement, "Plan S" og toppubliseringer, og rehabiliterings- og flytteprosjektet. Neste allmøte er 2. mai.

Allmøtet 6. februar 2019

Temaene på møtet denne gangen var: Internasjonale samarbeid og vår tilstedeværelse i Kina, og Oppdatering på rehabiliteringsprosjektet og flytteprosessen. Se opptak fra allmøtet og last ned presentasjonen.

Flere interne nyheter