Søknad om opprykk til professor

13. august 2019 14:12

Søknad om opprykk til professor

Frist for innlevering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse er 15. september 2019.

Det kan kun søkes om opprykk i den stillingen man er ansatt i.

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger finner du på lovdata.no

For ansatte på NHH er det i tillegg utarbeidet interne retningslinjer for søknadsprosessen, som utfyller og presiserer den sentrale forskriftens § 2-1. Se også Personalhåndbokens sider om professoropprykk.

Nærmere informasjon om søknadskrav og saksbehandlingsprosedyrer fås ved henvendelse til HR-avdelingen, wibeche.dahl@nhh.no eller sylvi.larsen@nhh.no.

Søknad om opprykk sendes HR-avdelingen, hr@nhh.no

Flere interne nyheter