Olga Pushkash blir ny Event Manager i Servicesenteret

Jeanette Blomberg, Olga Pushkash, Trude Gudmundset og Cecilie Prestø-Lauvås. Olga Pushkash ser fram til å bli en del av teamet ved Servicesenteret.
Jeanette Blomberg, Olga Pushkash, Trude Gudmundset og Cecilie Prestø-Lauvås. Olga Pushkash ser fram til å bli en del av teamet ved Servicesenteret.

21. august 2019 10:44

Olga Pushkash blir ny Event Manager i Servicesenteret

Olga vil ha en særskilt faglig lederstilling med fokus på å videreføre arbeidet med å bygge opp og profesjonalisere tjenestene knyttet til events på NHH, og vil inngå som en del av teamet i Servicesenteret.

Olga kommer fra stilling som administrasjonssjef ved Institutt for finans, og har tidligere også arbeidet ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.

Servicesenterets funksjon har nylig vært gjenstand for en grundig evaluering gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av rektor. Servicesenteret får solid omtale samtidig som områder for videre arbeid påpekes. Etter at evalueringsrapporten ble ferdigstilt, har Servicesenteret fortsatt arbeidet med å bygge opp tjenestene i tråd med anbefalingene som fremkom i rapporten. Når det gjelder arrangementstjenester (events), ble følgende tiltak anbefalt:

  • Servicesenteret bør bygges opp til å kunne ta et større ansvar for planlegging og gjennomføring av arrangementer
  • I samarbeid med relevante aktører bør det etableres en kunnskapsbank som inneholder prosedyrer og maler for god gjennomføring av konferanser, seremonier og andre arrangementer

Det er svært verdifullt for NHH og Servicesenteret at dette området nå kan få enda sterkere fokus. Olga har bred erfaring med å arrangere store og mindre events, og vil bli en viktig ressursperson for Servicesenteret i det videre arbeidet. Hun vil starte i Servicesenteret 1. september.

Flere interne nyheter