Nobelprisvinnar med innlegg på Karl Borch-symposiet

16. august 2019 10:26

Nobelprisvinnar med innlegg på Karl Borch-symposiet

I år er det hundre år sidan Karl Borch vart fødd. For å markera dette blir den årlege Borch-førelesinga kombinert med eit symposium. Årets gjesteførelesar er professor Annette Vissing-Jørgensen. Hovudtalar på symposiet er nobelprisvinnar Professor Oliver Hart.

Førelesinga starta 10.15. Symposiet startar 12.30 i Aud. A.

Sjå heile programmet

Les meir om temaet for symposiet: 

Finans kan løse klimakrisen

Finans kan løse klimakrisen – men kan også gjøre vondt verre, skriver professor Trond Døskeland i Dagens Næringsliv.

Fleire interne nyheiter