Læringsmiljøutvalget 28.08.2019

Av Astri Kamsvåg

29. august 2019 07:41

Læringsmiljøutvalget 28.08.2019

Sakene på dagsorden på møtet 28. august var: årsmelding fra studentombudet, avbrekk, deltakelse på Universell konferanse og årsmelding LMU 2018/19. Les protokoll fra forrige møte og sakspapirene for dette møtet her.