Husk at parkeringskapasiteten er redusert

Av Astri Kamsvåg/Hallvard Lyssand

9. august 2019 14:00

Husk at parkeringskapasiteten er redusert

Mandag er ferien over for mange. Vi minner om at rehabiliteringsarbeidet fører til noe redusert parkeringskapasitet i Helleveien. Her er en påminnelse om fordeling av plasser mellom NHH og entreprenørens ansatte.

NHH beholder parkeringsplassene langs busstoppet og opp mot Lehmkuhlhallen. Arealet er merket rødt på bildet.
NHH beholder parkeringsplassene langs busstoppet og opp mot Lehmkuhlhallen. Arealet er merket rødt på bildet.

Mellom mai i år og ut 2020 skal NHH dele parkeringsplass med entreprenøren for rehabiliteringsprosjektet. Samlet beholder vi 110 parkeringsplasser i Helleveien. I tillegg disponerer vi ca. 80 plasser ved Merino.

For resten av 2019 og 2020 skal entreprenøren disponere parkeringsarealet på plassen innenfor bommen og restarealet på øvre parkering, der de har brakken sin. Dette arealet er merket gult på bildet.

NHH beholder parkeringsplassene langs busstoppet og opp mot Lehmkuhlhallen. Arealet er merket rødt på bildet.

I tillegg disponerer vi parkeringsplassen ved vareleveringen, inkludert el-bilparkeringen. Her vil det tidvis komme begrensninger på grunn av byggearbeidet.

Samlesiden for rehabiliteringsprosjektet

Flere interne nyheter