God erfaring med digital eksamen

Av Astri Kamsvåg

29. august 2019 15:35

God erfaring med digital eksamen

Prosjektet digital eksamen ble ferdig i vår, og arbeidet med å gjøre eksamensprosessene bedre for kursansvarlige, sensorer og studenter fortsetter for fullt fremover. Våren 2019 var 100 prosent av hjemmeeksamenene digitale, mens 60 prosent av skoleeksamenene ble gjennomført digitalt.

Digital eksamen er nå gått over i drift, og alle på Seksjon for eksamen jobber nå i WISEflow på en eller annen måte, enten det er drift av hjemme- og skoleeksamener, klagebehandling eller saksbehandling, forteller Tatiana Pozolotina og Lise Tønjum.
Digital eksamen er nå gått over i drift, og alle på Seksjon for eksamen jobber nå i WISEflow på en eller annen måte, enten det er drift av hjemme- og skoleeksamener, klagebehandling eller saksbehandling, forteller Tatiana Pozolotina og Lise Tønjum.

- Målet er at alle eksamener der det er hensiktsmessig, skal gjennomføres digitalt, forteller seniorkonsulent Lise Tønjum ved Seksjon for eksamen.

Nye muligheter i Wiseflow

WISEflow, som er det digitale verktøyet NHH bruker for gjennomføring av digitale eksamener, er i stadig utvikling. De siste nye funksjonene gjør det mulig å skrive matematiske formler og koder direkte inn i WISEflow, og de ny evalueringsmatrisefunksjon gjør vurderingssituasjonen bedre.

LATEX: formler og kodeR

Studentene kan fra nå av skrive matematiske formler direkte inn i formelfunksjonen LaTeX, og koder rett inn i en kodeskrivefunksjon. De slipper dermed å skrive matematiske formler og koder for hånd og så ta bilde av det, slik praksis har vært.

Rubrics: Tilbakemelding / vurdering

Claudia Förster Hegrenæs er veldig fornøyd med evalueringsmatrisefunksjonen Rubrics i WISEflow.
- Når det er flere sensorer i et fag, blir vurderingskriteriene veldig tydelige og standardiserte for alle sensorer. Slik sikrer vi at de vurderer besvarelsene på samme grunnlag. Dette kommer studentene til gode samtidig som det bidrar til å kvalitetssikre eksamensarbeidet på NHH. Ikke minst kan en godt utarbeidet matrise avkorte sensorenes tidsbruk for vurdering betraktelig, forteller Claudia Förster Hegrenæs.

Rubrics er en evalueringsmatrisefunksjon som brukes av kursansvarlige og sensorer for å gi studentene  tilbakemelding og vurderinger. Rubrics er et verktøy for vurdering og evaluering i forhold til: 

  1. som sensorveiledning 
  2. for å kommunisere læringsmål og vurderingskriterier til studentene
  3. for å gi studentene tilbakemelding på prestasjoner

Engelsk valgfag

Førsteamanuensis Claudia Förster Hegrenæs brukte Rubrics for første gang på eksamen i engelsk valgfag som hun er kursansvarlig for, i vår. Hun forteller at tilbakemeldingene fra sensorer og studenter er veldig positive. Én ekstern sensor kalte matrisefunksjonen Rubrics det beste verktøyet engelskfaget har brukt i de årene han har vært med oss.

Takket være Rubrics kuttet sensorene i engelsk valgfag ned tiden på å gi begrunnelser på sensur våren 2019 med mer enn tre fjerdedeler.

- Vi har brukt matriser som hjelpemiddel siden høsten 2018 på engelsk valgfag. Vi pleier å gå gjennom den med studentene før eksamen. Dermed blir vurderingskriteriene og forventningen til eksamensbesvarelsene tydelige på forhånd. I tillegg blir matrisen tilgjengelig i WISEflow sammen med eksamensoppgaven. Til slutt får studentene tilbakemelding på kvaliteten av sin innleverte eksamensbesvarelse sammen med karakter i WISEflow, forklarer Claudia.

Digital eksamen evalueres hvert semester, og tilbakemeldingene er gull verdt i videreutviklingen av WISEflow.

- Vi er i tett kontakt med leverandøren av verktøyet og deltar også i en nasjonal gruppe som arbeider med å videreutvikle verktøyet, sier Lise.

Vite mer?

Vil du vite mer om mulighetene i WISEflow? Kontakt eksamen@nhh.no eller Lise Tønjum direkte. Eller ta en prat med Claudia Förster Hegrenæs om matriser.

Sluttrapport digital eksamen (pdf)

Se film om mulighetene i WISEflow og les mer om fordelene med digital eksamen på NHH (Paraplyen)

Flere interne nyheter