Endringer i Seksjon for arkiv

Av Sarah Sharif Hordvik

27. august 2019 12:48

Endringer i Seksjon for arkiv

Seksjon for arkiv består i dag av Ann Helen Haugen, Sarah Sharif Hordvik og Veronika Strandbakk. Sarah og Veronika er i midlertidige stillinger. I løpet av høsten blir en ny fast rådgiverstilling i seksjonen lyst ut.

Seksjon for arkiv_800.jpgVeronika Strandbakk, Ann Helen Haugen og Sara Sharif Hordvik. Foto: Astri Kamsvåg

Ann Helen har vært ansatt ved NHH siden 2015 og har det faglige ansvaret denne høsten. Sarah og Veronika er i midlertidige stillinger ut 2019, i henholdsvis 100- og 50-prosent stillinger, og jobber begge med brukerstøtte og løpende driftsoppgaver. Sarah bistår også saksbehandlere med rutineutvikling og andre utviklingsoppgaver. 

Seksjonen tilbyr opplæring og brukerstøtte i Public 360, og arbeider med å ivareta dokumentasjon og sikre effektive arbeidsprosesser for saksbehandlere.

Ann Helen og Sarah gir støtte og rådgivning, blant annet i forbindelse med rutineutvikling og digitaliseringsprosjekter.

Innspill?

Arkivet er opptatt av godt samarbeid internt i organisasjonen. Ta gjerne kontakt med Ann Helen eller Sarah ved problemstillinger relatert til dokumentasjon, rutineutvikling og digitaliseringsprosjekter som angår P360.

- Vi tar gjerne imot forslag, tilbakemeldinger eller innspill som kan bidra til videre utvikling av tilbudet, oppfordrer Ann Helen.

Brukerstøtte

Trenger du generell brukerstøtte i P360, når du arkivet best på NHH.arkivhjelp@nhh.no eller på telefon 59090. Du finner i tillegg diverse hjelpemateriale og rutinebeskrivelser på Paraplyen. 

Seksjon for arkiv er en del av HR-avdelingen, og deler lokaler med Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling i femte etasje i Merinobygget.

Signe Morvik som tidligere var leder for Seksjon for arkiv, arbeider ikke lenger ved NHH.

Seksjon for arkiv (nhh.no)

Flere interne nyheter