Arbeidsmiljøutvalget 30.08.2019

Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Av Astri Kamsvåg

30. august 2019 09:30

Arbeidsmiljøutvalget 30.08.2019

I dag er det ekstraordinært møte i AMU om oppfølging av kartleggingen av mobbing og trakassering. Resultatene for NHH viser blant annet at 10 prosent (24 personer) av de ansatte oppgir å ha blitt mobbet og trakassert i løpet av de siste 12 månedene.

Les sakspapirene til AMU-møtet 30. august 2019 (pdf)

Rapportene som presenterer resultatene for NHH og for hele sektoren, finner du her:

Resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering

Svarprosenten på NHH er høyere enn i resten av universitets- og høyskolesektoren. Det er bra at 90 prosent av de ansatte opplever en arbeidshverdag fri for mobbing og trakassering, men dette tallet burde likevel vært enda høyere, synes rektor.

Gå til samlesiden for utvalgsmøter

FLERE INTERNE NYHETER