Trenger du finansiering?

Av Astri Kamsvåg

12. april 2019 16:25

(oppdatert: 12. april 2019 16:26)

Trenger du finansiering?

Har du en ide til et utdanningsprosjekt? Diku lyser nå ut midler gjennom to programmer: Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika, og InternAbroad-programmet. Søknadsfrist er 25. september.

Det toårige rosjektet "Boundary spanning corporate entrepreneurship in the digital age" ledet av Seidali Kurtmollaiev, har støtte fra Nord-Amerika-programmet. American University er samarbeidspartner.
Det toårige prosjektet "Boundary spanning corporate entrepreneurship in the digital age" ledet av Seidali Kurtmollaiev, har støtte fra Nord-Amerika-programmet. American University er samarbeidspartner.

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika

Programmet tildeler støtte til samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet. Sentrale målsettinger er økt samarbeid, økt kobling mellom forskning og utdanning, økt samarbeid med arbeids- og næringsliv og økt studentmobilitet. 

Eksempler på prosjektaktiviteter: 
- prosjektutvikling
- implementering av samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner
- implementering av samarbeid med arbeids- og næringsliv

Astrid Foldal, leder ved Seksjon for internasjonale relasjoner.
- Det tar tid å lage en god søknad, så det er lurt å begynne allerede nå, oppfordrer Astrid Foldal, leder ved Seksjon for internasjonale relasjoner.

Varighet: 
I denne søknadsrunden er det mulig å søke om støtte til to-årige prosjekt, med prosjektperiode 1. januar 2020 – 31. desember 2021.

Nivå: Aktivitetene kan inkludere alle høyere utdanningsnivå (bachelor, master og PhD).

Fagfelt: Du kan søke om prosjekter innen alle fagfelt, inkludert tverrfaglige prosjekter.

InternAbroad

Ønsker du å gi studentene dine internasjonal arbeidserfaring som en del av studiet? InternAbroad støtter norske institusjoner som vil bygge ordninger for studiepoenggivende internasjonal praksismobilitet i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA.

Eksempler på aktiviteter du kan søke om støtte til:
- lønn til planlegging og oppfølging
- reisekostnader for ansatte ved planlegging og oppfølgingsbesøk
- eventuelt ekstrastipend til studenter
- forsikring av studenter

InternAbroad-programmet skal bidra til økt samarbeid mellom norske høyere utdanningsinstitusjoner og internasjonalt arbeidsliv. Målet er å øke kunnskap og kompetanse om internasjonalt arbeidsliv hos studenter og ansatte ved norske høyere utdanningsinstitusjoner. 

Programmet gir støtte til at norske høyere utdanningsinstitusjoner skal kunne bygge ordninger for internasjonal og studiepoenggivende arbeidspraksis for sine studenter.

Praksisen må foregå i spesifikke land utenfor Europa, med mål om å etablere varige strukturer og gode rutiner for internasjonal studentpraksis i utlandet.

Diku og Innovasjon Norge samarbeider om InternAbroad og hjelper til underveis og under planlegging om det er behov. 

kontakt

Astrid Foldal, seksjonsleder internasjonale relasjoner

Poenggivende internships

I vår innfører NHH det studiepoenggivende kurset Internship Abroad som valgfag på bachelor- og masterstudiet. Kristin Rygg på FSK er kursansvarlig, og interessen blant studentene har vært enorm.

Tilbyr internship i Japan og Brasil

Fra høsten 2018 vil studenter på både bachelor og master få mulighet til å kombinere utvekslingsopphold med internasjonal arbeidserfaring.

Flere interne nyheter