Tilgangen til Elsevier beholdes

Av Kari Fjose, Astri Kamsvåg

23. april 2019 14:41

Tilgangen til Elsevier beholdes

Norge har nå inngått en to-årlig avtale med Elsvier som garanterer fortsatt tilgang til tidsskriftene. Det betyr at forskere og studenter på NHH ikke mister tilgangen til Science Direct. - Dette er en gledens dag for åpen tilgang, sier Kenneth Fjell.

Kenneth Fjell er prorektor for forskning.
Kenneth Fjell er prorektor for forskning.

Et viktig krav i forhandlingene var at artikler publisert av forfattere på norske institusjoner skulle være åpent tilgjengelige. Dette er i stor grad innfridd.

- Det er en gledens dag for åpen tilgang, og muligens et langt skritt på veien mot at åpen tilgang blir den nye standarden, sier Kenneth Fjell, prorektor for forskning.  

Han utdyper: - Det er svært hyggelig at man nå har fått en ny avtale på plass som sikrer våre forskere fortsatt tilgang til Elseviers siste utgivelser. Jeg setter også pris på at forlaget opprettholdt forskernes tilgang mens forhandlingene var på overtid og i brudd en kort tid. En annen positiv ting er at en så stor andel av Elsevier-tidsskriftene innen våre fagområder er med. Det har vært særlig tynt med åpen tilgang blant tidsskrifter med høy kvalitet. Eksempelvis er samtlige av Elseviers fire absolutte topptidsskrifter på Chartered Association of Business Schools sin Academic Journal Guide (såkalt ABS 4*) inkludert i avtalen, i tillegg til de aller fleste Elsevier-tidsskriftene på øvrige nivåer.

- Imidlertid er denne avtalen en pilot med kun to-års varighet, noe som i prinsippet gjør at tidsskriftene på våre områder ikke er kompatible med Plan S, dessverre. Like fullt er det en gledens dag for åpen tilgang, og muligens et langt skritt på veien mot at åpen tilgang blir den nye standarden, sier Kenneth.  

Vær korresponderende forfatter

Den nye avtalen innebærer at korresponderende forfatter, det vil si den forfatteren som har kontakt med forlaget, kan publisere sine artikler åpent. Det er derfor viktig at forskerne på NHH tar oppgaven å være korresponderende forfatter. Det er noen tidsskrifter som ikke inngår i avtalen. Dette er tidsskrifter som Elsevier utgir på vegne av akademiske foreninger. Ingen av de viktige tidsskriftene for NHH er berørt av dette.

Offentlige midler

Regjeringens mål er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Avtalen er fremforhandlet av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) sammen med Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

Informasjon fra forhandlingsutvalget: Norway and Elsevier agree on pilot national licence for research access and publishing

Pressemelding fra KD: Norge sikrer åpen tilgang til Elseviers tidsskrifter

Oppslag i Khrono: Norge har signert avtale om åpen publisering hos Elsevier

Forhandlingene med Elsevier brutt

I dag ble det klart at forhandlingene med Elsevier er brutt. Det blir ikke tegnet avtale for Science Direct for 2019. UNITs rammer for forhandlingene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og partene har ikke kommet til enighet med Elsevier.

Flere interne nyheter