Ingrid Simonnæs og Marita Kristiansen med ny antologi

Av Red.

2. april 2019 08:35

(oppdatert: 2. april 2019 08:37)

Ingrid Simonnæs og Marita Kristiansen med ny antologi

Fagspråk og fagoversettelse - hvilken kunnskap trengs det for å kunne oversette juridiske fagtekster? Nå har professor emerita Ingrid Simonnæs ved FSK sammen med Marita Kristiansen gitt ut en antologi om utfordringene knyttet til juridisk oversettelse.

"Legal Translation – Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications"
"Legal Translation – Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications"

Fagoversettelse, blant annet innenfor jus og økonomi, er ett av forskningsområdene ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Antologien med Ingrid Simonnæs og Marita Kristiansen (tidligere ansatt ved FSK) som utgivere har som tittel: Legal Translation – Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications.

Boken inneholder artikler av et tjuetalls internasjonalt anerkjente forskere innenfor juridisk oversettelse i ulike språkkombinasjoner. Bidragene favner om oversettelsesrelaterte utfordringer innenfor det kontinentale rettssystemet og det angloamerikanske rettssystemet. I tillegg diskuteres oversettelse innen EU-retten samt internasjonal privatrett, både fra et teoretisk og praktisk ståsted.

Ingrid Simonnæs er professor emerita på NHH.
Ingrid Simonnæs er professor emerita på NHH.

Lingvister og jurister

De fleste artiklene er skrevet på engelsk i tråd med trenden med engelsk som lingua franca både i akademia og næringslivet. Noen få artikler er på tysk og én på fransk. Felles er at de er skrevet av lingvister med spesialisering i jus og av jurister som har erkjent at gode språkkunnskaper er påkrevd for rettssikkerhetens skyld.

Med blikk på NHHs nasjonale ansvar for gjennomføring av autorisasjonsprøven der juridisk oversettelse anses som den vanskeligste tekstsjangeren i prøven, kan boken tjene som god teoretisk innfallsport uavhengig av språkkombinasjonen.

Tidligere publiseringer

Ingrid Simonnæs har selv i lang tid forsket på og publisert en lang rekke artikler og to bøker om temaet juridisk oversettelse: (2012) Rechtskommunikation national und international im Spannungsfeld von Hermeneutik, Kognition und Pragmatik, 299 sider; (2015) Basiswissen deutsches Recht für Übersetzer. 202 s. samt Norsk-tysk juridisk ordbok i 1994.

I 2018 publiserte hun sammen med Marita Kristiansen "Economic language" i Languages for Special Purposes. An International Handbook (De Gruyter Mouton).

Fra og med 21. april kan du låne boken på NHH-biblioteket eller du kan kjøpe den på Amazon nå. 

Flere interne nyheter