Merete Ræstad til Utdanningskvalitet

Av Astri Kamsvåg

8. april 2019 09:16

(oppdatert: 8. april 2019 09:18)

Merete Ræstad til Utdanningskvalitet

Merete Ræstad er ansatt som seniorrådgiver i fast stilling i Seksjon for utdanningskvalitet, Studieadministrativ avdeling. Hun erstatter Lene Krogh Baldersheim som har sluttet ved NHH. Merete har tidligere jobbet mange år ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Merete skal jobbe med utdanningskvalitet. Dette innebærer blant annet å  

  • være NHHs sentrale koordinator for kvalitetsarbeidet, inkludert å følge opp og videreutvikle kvalitetssystemet for utdanningene og å være rådgiver ifb. kvalitetsarbeidet, rapporteringer, prosesser)
  • bidra i forbindelse med AACSB-akkrediteringen ved å koordinere NHHs arbeid med Assurance of Learning (AoL) og sørge for at det integreres i kvalitetssystemet
  • være sekretær for Utdanningsutvalget

Hva er spennende med stillingen?

- Jeg har lang fartstid fra UH-sektoren innenfor ulike områder og i ulike posisjoner, både vitenskapelig og administrativt. For meg er det spennende med en stilling hvor jeg kan få brukt all den erfaringen jeg har opparbeidet meg, forteller Merete.

- NHH har fått gode tilbakemeldinger fra NOKUT på kvalitetssystemet og det arbeidet som er lagt ned så langt, så det blir litt som å hoppe etter Wirkola. Nå blir det spennende å se hvordan vi kan utvikle det videre og hele tiden ha fokus på anvendelighet. Kvalitetssystemet er jo ikke bare noe vi lager for NOKUT og skrivebordsskuffen, sier Merete.

I tillegg blir det både utfordrende og spennende å være med på å hale i land AACSB-akkrediteringen. For det skal vi klare!

Bakgrunn 

Merete kommer fra Universitetet i Sørøst-Norge. Der var hun programkoordinator for ingeniørutdanningen (bachelor) og førsteamanuensis ved ingeniørutdanningen.

Merete har hatt stillinger som 

  • foreleser (blant annet i matematikk og statistikk på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon)
  • studiekoordinator, programkoordinator
  • prodekan for ingeniørutdanningen på Kongsberg (tidligere Høgskolen i Buskerud)
  • prorektor for utdanning (tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

Hun har hatt ulike verv og vært leder eller medlem av ulike utvalg. Noen eksempler er: 

  • høgskolestyret, styret for Studentsamskipnaden
  • studiekvalitetsutvalg, Utvalg for utdanningskvalitet, Læringsmiljøutvalg
  • oppstart av studieår, ulike arrangementskomiteer.

Merete har PhD fra NTNU og er sivilingeniør fra daværende NTH.

Se oversikt over ansatte ved Seksjon for utdanningskvalitet

lere interne nyheter