Bli "Merittert underviser"!

Av Frank Mortensen

5. april 2019 15:42

Bli "Merittert underviser"!

I 2019 innfører NHH meritteringsordningen for fremragende undervisere. Er du fast ansatt i vitenskapelig stilling, kan du søke om status som merittert underviser. Søknadsfristen er 1. september 2019.

Illustrasjon undervisning og læring

Meritteringsordningen skal bidra til å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og lærerkultur og systematisk dokumentere og belønne arbeid med utvikling av undervisning. Meritteringen supplerer andre ordninger på NHH for å fremme utdanningskvalitet.

Meritteringsordningen skal bidra til å øke statusen til undervisningsarbeidet gjennom å

  • anerkjenne og belønne ansatte med særlig høy kompetanse og engasjement for undervisningsoppgaven og inspirere dem til ytterligere innsats
  • inspirere ansatte til å legge større vekt på undervisningsoppgaven
  • bidra til utviklingen av fagmiljøet på NHH
Frank Mortensen ved Seksjon for utdanningskvalitet arbeider med pedagogisk utvikling ved NHH.
Frank Mortensen ved Seksjon for utdanningskvalitet arbeider med pedagogisk utvikling ved NHH.

PENGER OG TITTEL 

Ansatte som blir merittert får et permanent lønnstillegg på tre lønnstrinn og tittelen Merittert underviser.

Som merittert underviser kan du bli spurt om å sitte i bedømmelseskomiteer.

Søkerseminar 6. mai

Vurderer du å søke? Kom på seminaret 6. mai 2019 kl. 12.15–15 (i Kjell Grønhaug, SOL). Der får du en innføring i innhold og struktur i søknaden og mulighet for å bidra i gode diskusjoner. Alle som er interessert i ordningen bør delta på seminaret.

Som søker må du utvikle en pedagogisk mappe som du leverer inn sammen med søknaden.

PEDAGOGISK MAPPE

I mai vil det bli arrangert et kurs / workshop for dere som har behov for å utvikle en pedagogisk mappe og for dere som fremover skal bedømme pedagogisk kompetanse. Kurset passer også for dere som i fremtiden tenker på fast ansettelse eller opprykk. 

Søknaden din vil bli vurdert av en bedømmelseskomite bestående av eksterne og interne representer. Komiteen vil kalle søkerne inn til intervju og deretter gjøre en helhetlig og kvalitativ vurdering. Komiteens vurderinger og anbefalinger oversendes Ansettelsesutvalget for forsknings- og undervisningsstillinger som fatter det endelige vedtaket om merittering.

Du kan få individuell veiledning underveis i søknadsprosessen av NHHs professor II i pedagogikk.

KONTAKT

Kontakt frank.mortensen@nhh.no hvis du har spørsmål.

Les mer om meritteringsordningen og kriteriene.

Pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe kan være nyttig når du søker akademiske stillinger, for den kommende meritteringsordningen og når du søker om opprykk. Delta på denne workshop'en og lær hvordan du kan dokumentere undervisningsferdighetene dine!

Flere interne nyheter