Beate Sandvei fyller 50

Av Gisle Andersen og Johannes Nymark

4. april 2019 08:22

(oppdatert: 4. april 2019 08:23)

Beate Sandvei fyller 50

Gratulerer med dagen til Beate Sandvei, instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for fagpråk og interkulturell kommunikasjon, som fyller 50 år torsdag 4. april!

Beate Sandvei

Beate Sandvei har vært ansatt ved NHH som universtitetslektor fra 2009 og førsteamanuensis i spansk fra 2012. Hun har hovedfag i spansk (1996) og tok doktorgrad i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2012. Avhandlingens tittel er "Las construcciones relativas especificativas en el español hablado en Argentina: su forma y sus funciones". I arbeidet med dette hadde Beate et lengre opphold i Argentina for å samle inn data.

Beates faglige interesser ligger i grensefeltet mellom grammatikk, fagoversettelse og terminologi. Hun har flere publikasjoner innen disse områdene, spesielt sampublikasjoner med andre forskere. Hun har vært forsker i NFR-prosjektet POLAME – Poverty, Language and Media in Latin America, som er et samarbeid mellom UiB, NHH og forskere fra flere latinamerikanske land.

Foruten vervet som instituttleder forvalter Beate en rekke oppgaver. Hun underviser blant annet i spansk språk og NHH Executives kurs JurDist. Hun er også spanskfagets ansvarlige for Autorisasjonsprøven i oversettelse (translatøreksamen).

Beate kombinerer seriøst arbeid med godt humør og er en miljøskaper på instituttet. Hun har en enorm arbeidskapasitet og har tatt på seg instituttledervervet parallelt med en betydelig undervisningsbyrde. Hun er en stor inspirasjonskilde for medarbeiderne sine og ivaretar dem med medmenneskelighet og varme.

Venner og kollegaer ved NHH gratulerer Beate med dagen!

Flere interne nyheter