Arbeidsmiljøutvalget 9. april 2019

Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Tone Tharaldsen i bedriftshelsetjenesten AktiMed, Klas Rønning, Sissel Jensen, Marie Van Beijeren, Ingeborg Korme, Eli Winther, Elise Kongsvik, Per Manne og Jarle Møen. Beate Sandvei var ikke til stede da bildet ble tatt.
Av Astri Kamsvåg

10. april 2019 08:51

Arbeidsmiljøutvalget 9. april 2019

På dagsorden denne gangen var: Fast plass eller free seating?, Turnover i administrasjonen 2010-2018, Informasjon om NHHS bedriftshelsetjeneste, Sykkelparkering og Trening i arbeidstiden.