Alle på plass på Merino

Av Astri Kamsvåg

9. april 2019 09:15

(oppdatert: 9. april 2019 09:16)

Alle på plass på Merino

Ansatte ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Institutt for foretaksøkonomi og Institutt for finans har nå installert seg på Merino. Lesesalen med plass til 60 studenter er klar.