Vurdere språkpolitikken

Trine Dahl, Jorun Gunnerud, Astri Kamsvåg, Aksel Mjøs, Jarle Møen og en masterstudent er arbeidsgruppen. Etter gruppens første møte er Gernot Doppelhofer og Ingelin Uthaug (student) kommet med i gruppen.
Trine Dahl, Jorun Gunnerud, Astri Kamsvåg, Aksel Mjøs, Jarle Møen og en masterstudent er arbeidsgruppen. Etter gruppens første møte er Gernot Doppelhofer og Ingelin Uthaug (student) kommet med i gruppen.
Av Astri Inga Kamsvåg

10. september 2018 13:29

Vurdere språkpolitikken

NHH har nå oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere NHHs språkpolitikk. Gruppen består av Trine Dahl (leder), Jorun Gunnerud, Astri Kamsvåg, Aksel Mjøs, Jarle Møen og en masterstudent. Irene Waraas er oppnevnt som sekretær.

Last ned Arbeidsgruppens Mandat

I lys av målsetninger og prioriteringer som følger av NHHs strategi, skal arbeidsgruppen

  1. vurdere dagens retningslinjer og eventuelt foreslå justeringer av disse (for eksempel om noen av retningslinjene bør strykes eller slås sammen). 
  2. vurdere behovet for ytterligere retningslinjer og i så fall gi forslag til formulering av disse. 
  3. diskutere spesielt om det er ønskelig å presisere forventninger eller krav til at fast ansatte ved NHH etter et gitt antall år skal beherske norsk på et akseptabelt nivå (og også diskutere hvordan dette kan implementeres).

Videre prosess

- Gruppen skal levere vurderingene og forslagene sine til rektor før nyttår.
- Det vil deretter bli gjennomført en høringsrunde i organisasjonen.
- Forslag til nye språklige retningslinjer fremmes for NHHs styre i februar 2019.

Arbeidsgruppen

  • Professor Trine Dahl, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, leder av arbeidsgruppen
  • Seniorrådgiver, Jorun Gunnerud, Studieadministrativ avdeling
  • Kommunikasjonsrådgiver Astri Kamsvåg, Kommunikasjons- og markedsavdelingen
  • Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Institutt for finans
  • Professor Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi
  • Gernot Dobbelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi (oppnevnt 25. sept.)
  • Studentrepresentant på masternivå, utnevnes av NHHS, Ingelin Uthaug 

Irene Velle Waraas i Seksjon for opptak, Studieadministrativ avdeling, er oppnevnt som sekretær for arbeidsgruppen.

Gjeldende språkpolitiske retningslinjer 

Veiviser for gode språkvalg på universiteter og høyskoler (sprakradet.no) (utarbeidet på bakgrunn av parallellspråkprosjektet på NHH)

Flere interne nyheter