Til NHH som trainee

Av Astri Inga Kamsvåg

2. september 2018 20:08

Til NHH som trainee

Johanne Vaagland er den første traineen ved NHH gjennom Trainee Vest. - Jeg tror bredden i stillingen her på NHH, sammen med innholdet i traineeprogrammet, vil gjøre dette året særlig lærerikt for meg som er ny i arbeidslivet, sier hun.

Nyutdannede Johanne Vaagland er trainee på NHH fram til høsten 2019.
Nyutdannede Johanne Vaagland er trainee på NHH fram til høsten 2019.

I løpet av året skal Johanne sirkulere i de ulike seksjonene i Studieadministrativ avdeling. Nå i starten arbeider hun i Seksjon for utdanningskvalitet, og i høst skal hun blant annet være sekretær for Utdanningsutvalget. I tillegg har hun ansvaret for spørreundersøkelsen om velkomstuken, hun skal arbeide med resultatene fra SHoT-undersøkelsen og med Studiebarometeret. Johanne skal også være med i MØA-utvalget som skal gå gjennom strukturen i masterprogrammet i økonomi og administrasjon og skrive en rapport med anbefalinger til fremtidig organisering.

Hva  er spennende med  stillingen? 

- Jeg synes denne stillingen er særlig spennende fordi jeg vil få veldig varierte arbeidsoppgaver, og jeg vil bli kjent med de ulike seksjonene, sier Johanne. - I løpet av året skal jeg innom alle seksjonene i studieadministrasjonen, så i løpet av dette året håper jeg å få et bredt innblikk i hvordan studieadministrasjonen fungerer.

- Jeg har også fått være med å avgjøre hvilke arbeidsoppgaver jeg skal ha, og det setter jeg pris på. I tillegg har jeg en interesse for mange av de ansvarsoppgavene studieadministrasjonen har, og er grunnleggende engasjert i å sørge for at systemene rundt studentenes studiehverdag skal fungere best mulig. Jeg håper jeg vil bli sett på som en ressurs i dette arbeidet, og at jeg kan bidra med et eksternt blikk på institusjonen.

TRAINEE VEST

Trainee Vest er et regionalt traineeprogram som har som mål å tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til vår regions næringsliv. Siden etableringen i 2008 har 87 traineer gjennomført programmet.

Siden dette er en traineestilling skiller den seg litt fra andre førstekonsulentstillinger på NHH. De 29 nyutdannede som er tatt opp i traineeprogrammet i år skal arbeide i ulike bransjer, både i offentlig og privat sektor. I løpet av året skal trainee'ene ha flere samlinger med ulikt faglig innhold, og dette ser Johanne veldig frem til, forteller hun.

- Jeg tror bredden i stillingen her på NHH, sammen med innholdet i traineeprogrammet, vil gjøre dette året særlig lærerikt for meg som er ny i arbeidslivet, og jeg håper det vil gi meg kunnskap jeg kan ta med meg videre i arbeidslivet – uavhengig om jeg skulle ende opp på NHH, i UH-sektoren eller et helt annet sted. 

Bakgrunn 

Johanne har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, som hun fullførte i juni i år.

Hun har erfaring fra UH-sektoren gjennom å ha vært studentpolitiker i mange år. Hun satt to år på heltid i Studentparlamentet ved UiB, det ene året som leder. Johanne har også vært styremedlem ved UiB og tillitsvalgt i Norsk Studentorganisasjon, fra sentralstyret og internasjonal komité.

Johanne har også arbeidet som sakkyndig i NOKUT. Hun har også vært studentrepresentant i Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), og har vært innom SiU (Nå DIKU) som medlem av programstyret til UTFORSK.

Les mer om Trainee Vest på nettsidene til Bergen Næringsråd

FLERE INTERNE NYHETER