Styremøte 13. september

7. september 2018 10:08

Styremøte 13. september

Sakene denne gangen er utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, strategi og merkevarearbeidet, årsrapport Læringsmiljøutvalget, årsrapport fra Ansettelseutvalget, opptaksrapport 2018, forskningsrapport 2017, ny personopplysningslov og statens lederlønnsordning.

Les sakspapirene til møtet på nhh.no

Forrige styremøte:

Styremøtet 13. juni

Sakene denne gangen er studentmiljøet, årsrapport for studentombudet, nye forskrifter om fulltidsstudiene og etter- og videreutdanningen, bidragsprosjekter, økonomirapport for første kvartal og langtidsbudsjett 2019-2022.

Flere interne nyheter