Samarbeidsutvalget 4. september

Av Astri Inga Kamsvåg

4. september 2018 11:36

Samarbeidsutvalget 4. september

Status i SUs arbeid, informasjon om pågående omstilling, endring av stillingskode ved utlysning av stilling ved Forskningsadministrativ avdeling, lokale forhandlinger høsten 2018 og arbeidsmiljøundersøkelsen er sakene på dagorden på høstens første møte.

Les sakspapirene (PDF)

Gå til samlesiden for utvalgsmøter

Se sakslisten på forrige møte:

Samarbeidsutvalget 15. juni

Forslag til pedagogisk merittering, informasjon om den pågående omstillingen og status i SU sitt arbeid pr juni 2018 er sakene som skal opp i Samarbeidsutvalget 15. juni.

Flere interne nyheter