Prosjektleder videoproduksjon

Av Astri Inga Kamsvåg

12. september 2018 09:57

Prosjektleder videoproduksjon

Sven Are Nydal er ansatt i en nyopprettet 60-prosent stilling som prosjektleder i videoproduksjon de neste tre årene. Han holder til i Seksjon for utdanningskvalitet i Studieadministrativ avdeling.

- Hovedopgaven for meg er å gjøre NHH selvforsynt med undervisnings- og forskningsrelaterte filmer/videoer, sier Sven. - Det innebærer at jeg prøver ut nye og gamle (film)stilarter, former for arbeidsflyt og ny teknologi. Det er hovedsakelig studentassistenter som tar seg av (masse)produksjonen. 

Hva er spennende med stillingen?

- Det mest attraktive er at jeg, innenfor visse rammer selvsagt, kan styre utviklingen selv. Resultatet av de neste tre årene setter forhåpentligvis spor.

Bakgrunn 

Sven har allerede hatt denne stillingen siden i fjor høst før det ble bestemt at det skulle etableres en treårig prosjektstilling.

Sven har en bachelorgrad i medievitenskap fra UiB og London Film School. Det meste av karrieren har han tjent til livets opphold som freelancer. TV2 Nyhetene i Bergen var hovedkunden hans i 12 år.

- Det har også vært rom for kunstnerisk utfoldelse, forteller Sven: - Jeg klarte blant annet å presse ut en nullbudsjetts spillefim før familielivet gjorde sitt inntog. I de senere årene har jeg kost meg med mindre prosjekter.

Seksjon for utdanningskvalitet

Flere interne nyheter