Læringsmiljøutvalget 29. august

5. september 2018 09:20

Læringsmiljøutvalget 29. august

Oppfølging av handlingsplaner for LMU, inneklima i NHH sin byggningsmasse, orientering om årsrapport fra studentombudet er noen av sakene på LMU-møte 29. august 2018.

Les sakspapirene for møtet

Forrige LMU-møte

Læringsmiljøutvalget 31. mai

Oppdatert handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse, rutiner for Sammen-kurs på NHH, oppdatering fra 'code of conduct'-gruppen, studiestart og retningslinjer for LMU er sakene på LMU-møtet 31. mai.

Samlesiden for utvalgte møter

Flere interne nyheter