Innkvartering i Merino

25. september 2018 12:52

Innkvartering i Merino

NHH har inngått avtale med Rexir AS om leige av Merino-bygget i 2019 og 2020. Avtalen gjeld heile bygget (ca 18 600 kvm), i tillegg til parkeringsplassen sør for bygget. Overtakinga er 1. januar 2019.

Flyttinga ut frå høgblokka og lavblokka og inn i Merino-bygget foregår i mars 2019.

Planlegging av flyttinga vil skje i samarbeid med dei berørte institutta, avdelingane og seksjonane. Avtalen bidreg til å sikre at verksemda ved NHH kan drivast så nær opp mot normal drift som mogleg.

Vi er tilbake i ferdig rehabilitert bygg seinast 1. januar 2021.

Gå til samlesida for rehabiliteringsprosjektet

Fleire interne nyheter