Hederspris til Roger Bivand

Av Astri Inga Kamsvåg

3. september 2018 16:47

Hederspris til Roger Bivand

Roger Bivand ble tildelt en Life Achievement Award “for å være et forbilde og en fantastisk lærer i så mange år”. Det viktigste jeg har lært av Roger i løpet av disse årene er verdien av å opprettholde et samfunn," sa Edzer Pebesma ved overrekkelsen.