Administrativt lederforum 28. august

Av Astri Inga Kamsvåg

2. september 2018 22:04

Administrativt lederforum 28. august

På dagsorden var: arbeidsmiljøundersøkelse, NHH-kulturen, rehabiliteringsprosjektet og midlertidig lokalisering, språkpolitikk, format på jule- og sommerfesten, nye remitteringsrutiner, lokale lønnsforhandlinger og ansettelse av ny direktør på NHHE.