Utvidet lederforum 24. sept.

Av Astri Inga Kamsvåg

3. oktober 2018 17:34

Utvidet lederforum 24. sept.

Oppsummeringen fra møtet i utvidet lederforum 24. september er nå publisert på Paraplyen. Det handler blant annet om revidert overordnet plan for implementering og oppfølging av NHHs strategi; og at NHH skal utvikle et 'mission statement'.