To ledige stillingar

15. oktober 2018 09:53

To ledige stillingar

NHH har lyst ut ei fagleg og ei administrativ stilling ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitskap, begge med søknadsfrist 22. oktober.