Styremøtet 1. november

Av Astri Inga Kamsvåg

26. oktober 2018 16:24

Styremøtet 1. november

Blant sakene er: opprettelse av ny internasjonal MBA i Finance and Control, orientering om statsbudsjettet, incentivordning knyttet til deltakelse i EUs forskningsprogrammer og styrets innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet.

Andre saker på dagsorden er
- styringsparametre for strategiske satsingsområder i forhold til NHHs strategi
- statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt
- budsjett 2019
- økonomirapport pr. 2. tertial
- referat fra eiermøte mellom NHH og SNF
- revidert innspill til utviklingsavtale
- arbeidsgruppe partnerprogram

 Les sakspapirene til styremøtet 1. november 2018

Flere interne nyheter