Statsbudsjettet som forventet for NHH

9. oktober 2018 09:08

Statsbudsjettet som forventet for NHH

NHH får 479,4 mill. kroner over statsbudsjettet neste år. Det er i tråd med forventningene.

– I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 øker bevilgningen til NHH med 18,9 millioner kroner fra 460,5 til 479,4 mill. kroner. Når en tar hensyn til en pris- og lønnsjustering på 13,3 millioner kroner, innebærer dette en realvekst på 5,6 millioner, sier rektor Øystein Thøgersen

– Bevilgningen bestemmes av KDs finansieringsmodell, og årets bevilgning er i tråd med våre forventninger og langtidsbudsjett, fortsette Thøgersen.

– Med effektiv drift og nøkternhet i ressursbruken ligger det derfor godt til rette for å realisere viktige strategiske satsinger som styrket bærekraft- og teknologiforståelse i kurs og utdanningsprogrammer, utviklingen av flere fremragende forskningsgrupper, mangfold og inkludering, og styrket interaksjon med næringsliv og samfunn i tiden fremover, avslutter han.

Flere nyheter fra Paraplyen