Møte i Læringsmiljøutvalet

8. oktober 2018 09:21

Møte i Læringsmiljøutvalet

Onsdag 10. oktober møtest Læringsmiljøutvalet. Sjå ei oversikt over saker som skal opp.

  • Oppfølging av sak om inneklima.
  • Oppfølging av handlingsplan for fysisk læringsmiljø.
  • Innspel fra LMU til høyring frå kunnskapsdepartementet om lovfesting av studentombod, førebyggja trakassering og tilrettelegging.
  • SHoT undersøkinga 2018.
  • Orientering frå seksjon for Utdanningskvalitet om studiestarten.
  • Orientering frå NHHS om studiestarten.

Sjå heile innkallinga på Paraplyen-sida for utvalsmøte