Midler til etikkfremmende tiltak

29. oktober 2018 08:34

Midler til etikkfremmende tiltak

Senter for etikk og økonomi inviterer studenter og ansatte tilknyttet NHH til å søke om støtte til prosjekter eller tiltak som kan fremme forskning eller undervisning innen etikk på NHHs satsingsområder. Søknadsfrist er 15. november.

Målet med tildelingene er å få økt fokus på etikk innenfor høyskolens fagområder, både blant studenter og ansatte ved NHH.

Mulige formål det kan søkes støtte til

  • Studentoppgaver med relevant tema
  • Organisering av- eller deltakelse på seminarer eller konferanser
  • Forskningsprosjekter med relevant tema
  • Undervisningstiltak med relevant tema

Søknaden må inneholde

  • Presentasjon av formål og søker
  • Søknadsbeløp, budsjett og tidsplan
  • Plan for formidling av resultater

Søknadsfrist

  • 15. november 2018

Gå til Senter for etikk og økonomis nettsider for å søke