Margrete Dyvik Cardona til FSK

Av Astri Inga Kamsvåg

26. oktober 2018 16:48

Margrete Dyvik Cardona til FSK

Margrete Dyvik Cardona har tiltrådt stillingen som førsteamanuensis i spansk lingvistikk ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Corpus-lingvistikk, diskursanalyse og migrasjonsstudier er de viktigste forskningsinteressene hennes.