Begrensa parkering

3. oktober 2018 08:32

Begrensa parkering

I samband med Lehmkuhlførelesinga torsdag 4. oktober vert delar av NHHs parkeringsplass reservert for gjester.

 NHH oppmodar tilsette om å velja annan transport enn privatbil til jobb denne dagen om mogeleg.

Les meir om Lehmkuhlførelesinga